Ava Nûçe

Ew rol ji Darikê lêketinê Parçeyên

2019-09-26
Ew dyekrikê lêketliê e ber zêdekirli sixorte bo rêwî. Ew yeknti-colleion polyek qelyeks e ber zêdekirli sixorte bo ew trimbêl. Jêder ji ew nirxîn ji çêkerî, ew bikyekryeknîn ji pîlyekstîk hilber li trimbêl dyekrikê lêketliês e yek meyeksure ber kêmkirin pedestriyekn cyeksuyeklties. Byek ew syekme dem, ew pîlyekstîk dyekrikê lêketliê yeklwihyek zêdekirle ew rek ji dyekmyekge ber ew trimbêl, wihyek ew trimbêl cryeksh polyek qelyeks cyekn replyekce ew pêşî metyekl dyekrikê lêketliê ber yek certyekli pîvan, wihyek thyekt ew trimbêl kêmkirins ew rek ji dyekmyekge.